LiittoLiitto

Maanpuolustusnaisten Liitto ry (MNL)

Maanpuolustusnaisten Liitto on itsenäinen puolueisiin sitoutumaton naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry perustettiin 13.11.2004, kun kaksi suurta naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevää liittoa, Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry, yhdistyivät. 

Jäseninä ovat sen 17 piiriä ja 69 yhdistystä. Jäsenmäärä on noin 2 300.

Maanpuolustusnaisten Liiton aktiivinen jäsentoiminta tapahtuu piireissä ja paikallisissa yhdistyksissä.

Liiton tarkoituksena on:

  • Toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä
  • Naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen
  • Kokonaismaanpuolustuksen edistäminen
  • Kouluttaa ja kannustaa naisia valmentautumaan kriisi- ja poikkeusolojen tehtäviin
  • Osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämille kursseille, niiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen
  • Yhteistoiminta puolustusvoimien ja eri siviiliviranomaisten kanssa
  • Yhteistyö muiden maanpuolustus- ja kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen kanssa

Yhteistyö

Maanpuolustusnaisten Liitto ry toimii tiiviissä yhteistyössä  liitto-, piiri- ja yhdistystasolla  maanpuolustus- ja kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen kanssa.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry on jäsenenä seuraavissa: