Piirit pähkinäkuoressa

Jäsenyhdistys kuuluu siihen liiton piiriin, jonka alueella sen kotipaikka on.

Piirin yleiskokoukset; kevät- ja syyskokous sekä mahdolliset ylimääräiset yleiskokoukset edustavat piirin ylintä päätösvaltaa.

Virallisten edustajien lisäksi piirien yleiskokouksiin saavat osallistua kaikki paikallis-yhdistyksen jäsenet puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Piirin säännöt saa oman yhdistyksen tai piirin sihteeriltä.

Piirihallitus

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa sekä vähintään 5 ja enintään 20 jäsentä. Piirihallituksen jäsenten toimintakausi on kalenterivuosi. Sama henkilö saa olla piirihallituksessa yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta. Jokaisesta jäsenyhdistyksestä tulisi piirihallituksessa olla vähintään 1 jäsen ja jokaiselle edustajalle valittuna varajäsenet. Piirihallituksen tulee olla sopivan kokoinen piirin kokoon nähden, jotta se olisi toimiva.

Piirihallitus valitsee piirin sihteerin, taloudenhoitajan, koulutusvastaavan, veteraaniyhdyshenkilön, tiedottajan sekä mahdolliset muut piirin erilaisiin yhteistoiminta-elimiin asettamat henkilöt.

Piirihallituksen luottamustehtäviin valitsemat henkilöt voivat olla myös piirihallituksen ulkopuolelta.