Jäsenhankintakilpailussa 220 uutta jäsentä

09.04.2017

Liiton jäsenhankintakilpailun avulla kannustettiin niin piirejä, yhdistyksiä kuin yksittäisiä jäseniä uusjäsenhankintaan. Kilpailun ajankohta oli 1.3. - 31.12.2016 ja palkintojen luovutuksen ehtona oli, tällä jaksolla liittoon liittyy vähintään 100 uutta jäsentä. Ehto toteutui komeasti, uusia jäseniä saatiin ajanjaksolla 220! 

Henkilökohtaisessa sarjassa oli haasteena rekrytoijan jäsennumeron vienti uuden jäsenen tietoihin, mikä aiheutti sen, että kaikki jäsenhankkijat ei ole kirjattu järjestelmään. Palkinnot jaettiin ohjeistuksen mukaisesti toimineiden kesken, jolloin jäsenhankinnan todentaminen perustui täysin jäsenrekisterin tietoihin. 

Henkilökohtaisen sarjan tulokset perustuivat hankittuihin uusiin jäseneniin, piiri- ja yhdistyssarjassa uusien jäsenten määrää verrattiin lähtökohtatilanteeseen 28.2.2016. Tällä suhdeluvun käytöllä tehtiin eri kokoiset piirit ja yhdistykset samanarvoisiksi. Piiri- ja yhdistyssarjassa palkittiin paras, henkilökohtaisessa sarjassa kolmen kärki. 

Piirisarja

1. MNL Helsingin Piiri ry (33,1% lisäys)

2. MNL Etelä-Hämeen Piiri ry (19,0%)

3. MNL Kainuun Piiri ry (17,9%)

Yhdistyssarja

1. Hämeenlinnan MN ry (54,5%)

2. Kuopion Seudun MN ry (51,9%)

3. Helsingin MN ry (44,4%)

Henkilökohtainen sarja

1. Tarja Maukonen (Ääneseudun MN) 

2. Tuula Laurila (Tampereen RUN) ja Lea Soittila (Hauhon RUN)

Uutisia